Fjellerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140103-11

Fredningsnr.
191717

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Langagtig høj, orienteret N-S, 13-14 x 4-5 m, 0,3-0,6 m høj; ret udflydende; i siderne og for enderne flere større sten, form. randsten. I overfladen en mængde små sten, særlig mod nord (mulig rydningsbunke fra nyere tid). I klitterræn.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 11. Høj Fjellerup B. Fjellerup S Nørre H Randers A. Paa et af Naturen afrundet højt Punkt findes denne Høj. Den er meget steenrig i sin Top og Overflade; men der kan ikke paavises nogen bestemt Steenbygning i den. Det kan endog drages i Tvivl, om den er steensat i nogen bestemt Hensigt, eller om den har faaet Stenene tilført paa anden Maade. Saameget er vist, at de har haft den Plads i Århundreder. Der er næppe nogen Steen her, der overstiger en Mands Kræfter. Der vides ikke noget om Sagn, Navn eller Fund. Den har ikke været undersøgt. [[Af de her beskrevne Mindesmærker ere [sb.] No 1.2.3.4 [A-B].5.6 og 7 paa Mtr No af Fjellerup By. Mindesmærkerne [sb.] 8.9.10.11.12 og 13 paa Matr No af Hegedal By; men i daglig Tale hed hele Strækningen syd for Bakkerne Fjellerup Mark.]] [[1946.: S-fod tilgroet i Grusgrav. Paa Top flere Sten, paa N-side flere Randsten og en Bunke smaa Markstën, tilslæbt i gl. Tid. F. M. 1946.]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langagtig Høj, orient. N-S, 13-14 x 4-5; 0,3-0,6 m høj; ret udflydende; i Siderne og for Enderne flere større Sten, form. Randsten. I Overfladen en Mængde smaa Sten, særlig mod Nord (mulig Rydningsbunke fra nyere Tid) (Kan fredes efter sin Beliggenhed: Klitterræn.)

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
S-fod tilgroet i Grusgrav. Paa Top flere Sten, paa N-side flere Randsten og en Bunke smaa Marksten, tilslæbt i gl. Tid. F.M. 1946. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den oprindelige fredningstekst er erstattet over med ovenstående tekst.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Mål: 0,6 x 13,0 x 5,0 m. ** Seværdighedsforklaring ** Spændende område - indlandsklit - desværre ved at gro til med gyvel, ellers nok ***. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs, gyvler og brombær.

Litteraturhenvisninger  (0)