Hegedal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140103-15

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Skitsetegninger af Sb. nr. 15-18 i sognebeskrivelsen].

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 15-18. Høje. Hegedal B. Fjellerup S. Nørre H. Randers A. Disse 4 Høje [sb.15-18] ere større eller mindre Steensamlinger paa fremtrædende Steder og de ere alle mere eller mindre forstyrrede med Indgravninger og Brydninger. At de uagtet deres Stenes uregelmæssige Anbringelse høre Oldtiden til sees let af Jordblandingen. [[1946: Uforandret, velbevaret. F. M. 1946 [Sidstnævnte senere overstreget]]] [[Naturbakke]]

1946 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 1917:15, Status: D.

1946 Aflysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
udgaar - Naturbakke.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 13 m i Diameter, 1 m høj, velbevaret; lyngklædt i Ager. 1) Samme Ejer har 1 Ikke-fredningsværdig Høj.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)