Hegedal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140103-16

Fredningsnr.
191726

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Tidligere C-høj tinglyst i 1987: *********************** Højruin, 1,2 x 21 m. Den centrale del og SØ højfod bortgravet. Af højen er mest bevaret i V, hvor et markspor går hen over højsiden. I ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 15-18. Høje. Hegedal B. Fjellerup S. Nørre H. Randers A. Disse 4 Høje [sb.15-18] ere større eller mindre Steensamlinger paa fremtrædende Steder og de ere alle mere eller mindre forstyrrede med Indgravninger og Brydninger. At de uagtet deres Stenes uregelmæssige Anbringelse høre Oldtiden til sees let af Jordblandingen. a [på skitse] er en Grusgrav. [[946: Helt ødelagt og bortgravet, saa kun Kanter i NV og SV. og SØ. staar igen. 1 Randsten i NV. Frigivet 1946.]] Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Skitsetegninger af Sb. nr. 15-18 i Sognebeskrivelsen]

1946 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 1917:26, Status: C.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, tidligere 21 m i Diameter, 1,2 m høj, nu helt ødelagt og bortgravet, saa kun Kanter i NV, SV og SØ staar igen; græsgroet i Ager. 1 Randsten i NV.

1946 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Som beskrevet - dog ca. 3 m. bred vold hele vejen rundt. Det indre bruges/er brugt som losseplads (sten, havemøbler, gas(..?)kedel osv.). *************************************** Genbesigtigelse 20.10.1986: I V-del mest bevaret af selve højen, ca. 5 m. Markvej henover højside. Intet tilbage af centralgrav, men der kan godt være sekundærgrave i højranden. MB+JGB Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.

1987 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kopi af frednings- og tinglysningsdokumenter modtaget på N01 d. 1/7 1987. Jvf. SNS F. 53-3085. Fredning af højruin. Sb. 14.01.03-16.

1987 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-3085
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-3085
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højruin, 1,2 x 21 m. Den centrale del og SØ højfod bortgravet. Af højen er mest bevaret i V, hvor et markspor går hen over højsiden. I ager.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog er der ingen markvej mod vest mere. Meget ødelagt og deform høj. Fuldstændig tilgroet i træer, hyben, brombærkrat og brændenælder. Beliggende i skovstykke i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)