Fjellerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140103-29

Fredningsnr.
191724

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Beskyttelsesanlæg, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, på "Aasbjerg", 1,25 x 20 m. Sænkning i top; tyskerne har under befæst- ningsanlæg, der nu igen er sløjfede bortgravede N- og V-foden og en del af Ø-foden, så den står i en 0,7 m høj, nøgen skrænt; lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 29. Aasbjerg. Fjellerup B. Fjellerup S. Nørre H. Randers A. Paa Aasens Kam synden for Byen ligger Aasbjerg nu kun 30 Al i Gjennemsnit; men dets Form og nærmeste Omkreds tyder paa, at det for ikke ret lang Tid tilbage har været omfangsrigere. Mindet er i sit Indre en komplet Steenhobning af større og mindre Stene indtil en Vægt af 1 1/2 a 2 Centner. [[Beboerne i Fjellerup, som jeg talte med, kalde [sb.] No. 29 Aasbjerg. Dette er ogsaa Aasens mest fremtrædende Punkt.]] [[1946.: N.- , V. og Ø-foden bortgravet ved Anlæg af tyske Dækningsgrave, saa den staar med 0,7 m høje Skrænter. F. M. 1946.]] Bevoksning: 1980: Græs.

1945 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj paa "Aasbjerg", 20m i Diameter, 1,25 m høj, Sænkning i Top; Tyskerne har under Befæstningsanlæg, der nu igen er sløjfede bortgravet bortgravet N- og V-foden og en Del af Ø-foden, saa den staar i en 0,7 m høj, nøgen Skrænt; lynggroet i Ager. 1) Samme Ejer har 2 Ikke-frv. Høje.

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 886/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Bevoksning: 1980: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs, lidt lyng, gyvler, egetræer og hyben.

Litteraturhenvisninger  (0)