Fjellerup Bavnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140103-23

Fredningsnr.
191718

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
"Bavnehøj" på bakketop, 1,3 x 12 m. 2 ubetydelige gravninger i top; over- fladen består af en del store og mange mindre sten, så højen nærmest er en røse; græsgroet i nyplantede graner.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 23. Bavnehøj. Fjellerup B. Fjellerup S. Nørre H. Randers A. Fjellerup Bavnehøj er ikke i sig selv nogen betydelig Høj; men den tager sig godt ud i Frastand, da den ligge frit på den høje Aas. Den har sikkert været undersøgt. Forresten er den bygt af sammenhobede Steen uden nogen Regelrethed. [[1946: Overfladen bestaar af en Del store og mange mindre Sten, saa det nærmest er en Røse. To ubetydelige Huller i Toppen. F. M. 1946.]] Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bavnehøj" paa Bakketop, 12 m i Diameter, 1,3 m høj, 2 ubetydelige Gravninger i Top; Overfladen bestaar af en Del store og mange mindre Sten, saa Højen nærmest er en Røse; græsgroet i nyplantede Graner.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Mål: 1,3 x 12,0 x 12,0 m. Anlægsarbejder udenfor 100 m.-grænsen mod N. Boldbaner ca. 50 m. mod S. Genbesigtigelse 1986: En fodboldbane er anlagt ved udplanering af det skrånende terræn et halvt hundrede m. S for højen. I Århus-kontoret ses intet materiale vedr. dispensation til boldbane. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stenene i overfladen ses ikke. På toppen tre store sten som ser ud til at ligge dybt. Bevokset med græs og brombær.

Litteraturhenvisninger  (0)