Fjellerup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140103-24

Fredningsnr.
191720

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Anselig høj, 30-48 m i diameter, 4,5 m høj; i toppen tilgroede gravninger mod Ø, SV og NV, i siderne mod S, ingen dog af betydning; lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 24. Høj. Fjellerup B. Fjellerup S. Nørre H. Randers A. Denne Egnens mest anseelige Høj ligger i en Lavning Syd for Aasen og tager sig ikke saa stor ud i Frastand, som den virkelig er. Hvormeget der ellers skal regnes til dens naturlige Fod seer man først ved at betragte den fra Vest; thi til de andre 3 Sider dækker selve Højen den hele afrundede Bakkegreen hvorpaa den hviler. Fra Syd til Nord er den 48 Alen; men fra Vest til Øst er den 72 Al. I dens Top findes to smaa ubetydelige Gravninger temmelig langt fra hinanden. Da ingen af dem er over 2 1/2 Alen i Tværmaal og kun nogle faa Tommer dybe, have de ingen Betydning, og Højen maa betragtes som ikke undersøgt. Stensætning træder ingen Steder frem; men der findes nogle svage Spor af Indgravninger hist og her ved dens Fod. Højen er lyngklædt og ved dens Fod mod Nord finder en større Sig. [[1946: Tilgroede Gravninger i Toppens Ø.-, SV. og NV.-del, samt i S-siden, alle dog overfladiske. F. M. 1946.]] Bevoksning: 1980: Lyng, Løvtræer og Nålekrat/-træer.

1946 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Høj, 30-48 m i Diameter, 4,5 m høj; i Toppen tilgroede Gravninger mod Ø, SV og NV, i Siderne mod S, ingen dog af Betydning; lynggroet i Ager.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Delvis uafklaret p.g.a. krat. De svage afgravninger ses; i toppens S-lige del yderligere et ej tilgroet (1 x 1 x 0,4 m.) kvadratisk hul. Ligger under væltet enebær. 10 m. N for højen har man ved omfattende planering - bl.a. med en skrænt dette sted på ca. 2 m. - skabt en fodboldbane. *************************************** Genbesigtigelse 1986: Fodboldbanen består - og bruges - stadig. Århuskontoret har ingen sager vedr. dispensation til boldbane. JGB Bevoksning: 1980: Lyng, Løvtræer og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. De gamle gravninger/huller er groet til. Bevokset med græs, gamle egetræer og brombær.