Fjellerup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140103-25

Fredningsnr.
191731

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Lav høj, 15 m fra N til S, 12 m bred, 0,8 m høj; foden afpløjet mod Ø, N og V; på toppen 3 større sten; lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 25. Høj Fjellerup B. Fjellerup S. Nørre H. Randers A. Denne lille Høj har været pløjet og besaaet flere Gange. Den findes 20 Alen nordvest for [sb.]N 24. Der vides ikke noget om den og der er ikke noget særligt at bemærke. [[1946: 15 m l. i N-S., 12 m br., 0,8 m h. Fod afpløjet i Ø., N. og V. Paa Top 3 større Sten. F. M. 1946.]] Bevoksning: 1980: Løvkrat og Nålekrat/-træer.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav Høj, 15 m fra N til S, 12 m br., 0,8 m høj; Foden afpløjet mod Ø. N. og V; paa Toppen 3 større Sten; lynggroet i Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fodboldbane 6 m. mod N med op til 2 m. høje skrænter som følge af planering. Gammel afpløjning af højfod. Sten i top ses ej (p.g.a. krat?). *************************************** 1986: Århus-kontoret har ingen sager vedr. dispensation til boldbane. JGB Bevoksning: 1980: Løvkrat og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Syner højere end 0,8 m. Sten på toppen ses ikke - evt. pga. bevoksning. Bevokset med gyvler, hyben og brombær.