Fjellerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140103-26

Fredningsnr.
191721

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 17 m. Hul i SØ-fod; stort, tilgroet hul i centrum, åbent ud mod Ø; lyng- og kratgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 26. Høj. Fjellerup B. Fjellerup S. Nørre H. Randers A. Denne gjennemgravede Høj er 30 Alen fra Nord til Syd og 28 Alen fra Øst til Vest. Den er, som Tegningen viser, gjennemgravet fra Øst til Vest paa hele sin Længde. Den ligger paa en Helding mod Syd omtrent 110 Al Nordøst for [sb.]No 24. I sit Indre har den haft mere Fyld end Steen og ligne altsaa mere [sb.] No 24 og 25 end Nabohøjene deromkring. Navne Sagn eller fund kjendes ikke. [[1946: Høj, 17 m i Diameter, 2 m høj, Hul i SØ.-fod, stort tilgroet Hul i Centrum, aabent ud mod SØ-Ø. F. M. 1946.]] Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 17 m i Diameter, 2 m høj; Hul i SØ-fod; stort, tilgroet Hul i Centrum, aabent ud mod Ø; lyng- og kratgroet i Ager. 2) Samme Ejer har 1 Ikke-fredningsværdig Høj.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
V-siden afpløjet og tilplantet Ø/V. Grøft i top (9 x 3 x 0,6 m.), i SØ-siden lille hul (1,2 x 1 x 0,3 m.); begge tilgroede. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet er tæt bevokset med træer og krat.

Litteraturhenvisninger  (0)