Fjellerup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140103-30

Fredningsnr.
191730

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 374 e.Kr.)
Stenkiste, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 374 e.Kr.)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

C-højen tinglyst 1987 med følgende tekst: ******************************** Høj, 0,75 x 9 x 14 m. Højens sydlige side og fod er bortpløjet. I centrum er plyndringskrater, hvori der ses 4 sten. Tre af disse, 0,5 - 0,8 m lange, danner den sydlige langside i et kammer eller en kiste. Den fjerde indgår i den nordlige langside. Indvendig bredde ca. 1,2 m, længde mindst 2 m. En- kelte mindre sten ses i den sydlige højside. Græsbevokset i opgivet ager.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 30. Steenknold. Fjellerup B. Fjellerup S. Nørre H. Randers A. Denne lille Steenknold paa den flade Jord og med meget lidt Jordfyld findes lidt østen for Aasbjerg [sb. 29] og ligner i paafaldende Grad [sb.] No 13. Den har intet Navn og der er ikke noget at bemærke om den. [[1946.: Helt ødelagt og omrodet. Frigivet 1946.]] Bevoksning: 1980: Græs.

1946 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 1917:30, Status: C.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Stenrøse, helt ødelagt og omrodet; umaalelig.

1946 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 0,5 x 12,0 x 8,0 m. Overpløjet - S-lige del af højen bortpløjet. Resten ligger hen i græs. *************************************** 20.10.1986: Høj, 0,75 x 9 x 4 m. S-lige højside/fod bortpløjet. I centrum plyndringskrater hvori ses 4 sten: De 3 af dem, ca. 0,5 -0,8 m. lange, danner den S-lige langside i et kammer ell. en kiste, den 4. indgår i en N-lig langside, indvendig bredde ca. 1,2 m., længde mindst 2 m. Enkelte mindre sten ses i den S-lige højside. Tinglyses. MB+JGB Bevoksning: 1980: Græs.

1987 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kopi af frednings- og tinglysningsdokumenter modtaget på N01 d. 1/7 1987. Jvf. SNS F. 53-3086. Fredning af høj. Sb. 14.01.03-30.

1987 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 0,75 x 9 x 14 m. Højens sydlige side og fod er bortpløjet. I centrum er plyndringskrater, hvori der ses 4 sten. Tre af disse, 0,5-0,8 m lange, danner den sydlige langside et kammer eller en kiste. Den fjerde indgår i den nordlige langside. Indvendig bredde ca. 1,2 m, længde mindst 2 m. Enkelte mindre sten ses i den sydlige højside. Græsbevokset i opgivet ager.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højningen kan anes, men er ikke tydelig. Længst i retningen øst-vest. Krater i centrum ses. Græsklædt.


Billeder

Oversigtsfoto
Oversigtsfoto
Oversigtsfoto