Høgjenbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140103-36

Fredningsnr.
20179

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1946 - 1980 e.Kr.)

Fredningstekst
Tidligere C-høj tinglyst i 1987 med følgende tekst ************************************** Højruin, "Høgebjerg", ca. 2 x 20 m, hesteskoformet med åbning mod V. I bunden af den helt til terrænhøjde bortgravede centrale del ses en 2 x 4 m stor syld af løst lagte hovedstore sten (fra lysthus?). I den sydlige nedgravningskant ses en stenmur, ca. 1 m høj og 8 m lang, fra haveanlæg. Sylden og murener ikke omfattet af fredningen. I skov.
Undersøgelsehistorie  (10)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Generalstabens Kort findes den nævnt Høgebjerg; men vil man agte paa Folks Tale her, saa hører man tydelig et j i anden Stavelse. Det er jo ogsaa rimeligt, at dens høje Beliggenhed er udtrykt i dens Navn. Højen findes for Størstedelen i Fjellerup Sogn. Den er smuk lynggroet, og fra dens flade Top har man en prægtig Udsigt. Fra Foden mod Nordnordøst til dens Top findes en ældre Gravning (a [på tegning]), og i denne sees enkelte udkastede Steen. Ellers er Højen, saavidt man kan see, ikke rig paa Steen; men det er Egnen heller ikke. Øverst i den ældre Gravning ved b [på tegning] findes et lille Hul, som er gravet for nogle Aar siden [før 1880]. Partiet, der er betegnet med c [på tegning], er ganske bortkjørt. Ved d [på tegning] er der et større Hul med nogle opsankede Markstene i. Der vides ikke om noget Fund eller Sagn. [[Nr. 86. (Nu Fjellerup Sb. 36.)]] Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2017:9, Status: C.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høgebjerg, Høj, ca. 2 x 16 m; hele det Indre bortgravet.

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høgebjerg (tidl. Glæsborg Sb. 86). Høj, 16 m br., 2 m h., hele det Indre bortgravet. Frigivet 1946.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
** Seværdighedsforklaring ** C-høj. Det indre af højen gravet væk - en halvmåneformet bræmme mod Ø-S. Står tilbage 4 m bred. I krateret lavet stensætning mod S. I bund rektangulær stendynge - sylsten fra hus? 21.10.86 M.B & JGB. Højrest, 20x20 m, 2 m høj, hesteskoformet m. åbning mod vest. I bunden af den helt til terrænhøjde bortgravede, centrale del ses en ca 4x2 m stor syld af løst lagte ca hovedstore sten, formentlig fra et lysthus. I højrestkanten S for sylden er i nyere tid sat en stenopmuring ca 1 m høj og 8 m lang, som har udgjort S-siden af en "grotte" i et formodet romantisk haveanlæg. Diskuteres på sagsbehandlermøde vedr. tinglysning. Korrekt afsat både på mb og 4 cm-kort. (konstateret v. nybesigtigelse i 1987). Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1987 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-3348
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-3348
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højruin, "Høgebjerg", ca. 2 x 20 m, hesteskoformet med åbning mod V. I bunden af den helt til terrænhøjde bortgravede centrale del ses en 2 x 4 m stor syld af løst lagte hovedstore sten (fra lysthus?). I den sydlige nedgravningskant ses en stenmur, ca. 1 m høj og 8 m lang, fra haveanlæg. Sylden og muren er ikke omfattet af fredningen. I skov.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Syld og mur ses fortsat. Bevokset med blandede træer - overvejende løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)