Tyvehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140104-5

Fredningsnr.
20195

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Rettersted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)
Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 1884 e.Kr.)
Skel (offentlig administration), Nyere tid (dateret 1886 - 1886 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 9/10 1874, Geodætisk Institut. "Tyvhøj", i sogneskel, 25 x 4-5 m. Affladet top; firkantet afpløjet fod og stejle sider. Græsklædt i ager. Voldby sogn, Thorsø, matr.nr. 28: "Tyvhøj" i skel til matr.nr. 4e af Dolmer, Gammelsogn.
Undersøgelsehistorie

1886 Grus-/sandgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] er i Skjellet mellem Voldby og Gl. Sogn. Sagnet fortæller, at den har sit Navn af, at Tyvene forhen hængtes her. Nu har Generalstaben sit Mærke staaende paa dens Top. a [på tegning] er en Grusgrav mod vest hvorved ikke alene Foden men en Deel af Højen er gaaet tabt. b [på tegning] er en ældre Gravning temmelig højt oppe paa Højens Side og viser sig nu som en græsklædt Fordybning 8 Al i Gjennemsnit og henved 30" dyb. c [på tegning] er en Topgravning eller som det lader til flere mindre Gravninger til forskjellige Tider; men vist uden nogen videre Betydning. c [på tegning] er en Gravning mod Sydøst henved 6 Al i Tværmaal og 30" dyb. Dens Fyld er stærkt blandet med Undergrundsjord og dette stemmer ogsaa godt med de betydelige Levninger, som findes i dens Nærhed og hvoraf de 3 (xxx [på tegning]) ere lige ved dens Fod. Højen er lyngklædt og synlig vidt omkring. [[Fredet.]] Bevoksning: 1980: Græs.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen ligger på grænsen til matr.nr. 28 af Thorsø, Voldby sogn (140118).

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tyvhøj", Høj, græsklædt i Ager i Sogneskel, ca. 25 x 4-5 m. Affaldet Top, firkantet afpløjet Fod og stejle Sider. G.I. 9/10 1874.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. På NØ-siden to huller (5x5x0,7 m) og (4x3x0,3 m). Begge tilgroede. ** Seværdighedsforklaring ** Anselig høj. Bevoksning: 1980: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
GI-sten på toppen. Græsklædt. Synlig fra offentlig vej.


Billeder

Oversigtsfoto