Mastrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140105-5

Fredningsnr.
201826

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 30 m. Gammelt brud i Ø-V. Foden afpløjet. Græs- og lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 5. Høj, Mastrup B. Ginnerup S. Nørre H Randers A. [Skitsetegning i Sb.; 41 Al. i diam., 139" h.] Højen, der er temmelig stor og synlig i en vid Omegn, er pløjet for nær, som paa Grundtegningen vises ved c c . Ved a [på tegning] har den et ældre Brud; men uden videre Betydning. Brudet mod Vest ved b [på tegning] er yngre. Ved Foden er det 5 Al, hvilken Brede tiltager mod Øst saaledes, at Brudet inde ved Højens Midte er 12 Alen bred. Højen kan betragtes som fuldstændig brudt. Det urørte Parti er lyngklædt. Der spores endnu Gravninger efter Krandsstene især mod Vest. [[Fredet]] Bevoksning: 1981: Græs og Lyng.

1932 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 51/31
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Diverse korrespondance af d. 11/2, 14/2, 28/2 1931 samt 7/1 og 11/1 1932 imellem (anmelder) skovrider Aksel Thyssen og N01. Bl.a. om mulige nye skader på sb. nr. 5, som alle viste sig at være af ældre dato, idet de fandtes registreret af lærer Nissen ved herredsberejsningen i 1886.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, græs- og lynggroet i Ager. Gml. Brud i Ø-V. Foden afpl. 30 x 3½-4 m.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Anselig rundhøj. Gammel grøft fra V-siden til top 2 m bred, 0,7 m dyb. Gl. brud mod NØ. Gl. afpløjning af fod. På nordsiden af højen til højfod er plantet nåletræer til julegrønt. Dvs. de bliver af begrænset højde og betragtes som afgrøder. Er det OK? Ejeren vil friholde 5 m zone + udsyn. JGB 9.3.87: Overalt undtagen mod S står 5-6 år gamle graner helt frem til højfoden; i V er tilmed for 1-2 år siden plantet nye graner. Kun i S synes 5 m-afstanden respekteret - men gælder den, her på landbrugsjord konverteret til nåleplantning? Iøvrigt forefundet som beskrevet af HRK, med gamle indgravninger i N, NØ og især V op til og med toppen. Mål: 3x23x24 m. Bevoksning: 1981: Græs og Lyng.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Gammel sænkning mod øst og NØ. Bevokset med græs, lyng, lidt gyvler og et par egetræer. Omgivet af meget gamle nåletræer.

Litteraturhenvisninger  (0)