Skiftenshøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140105-7

Fredningsnr.
201840

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj af "Skiftenshøje", 4,5 x 30 m. Firkantet afpløjet, gammlet brud i top. Græsklædt i plantage.
Undersøgelsehistorie

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 7. Skiftenshøje, Skjærvad Hgd. Ginnerup S. Nørre H [Skitsetegning i Sb.; 40 Al. i diam., 147" h.] Denne Høj udmærker sig ved sin Størrelse og høje Beliggenhed og i Gruppen den vestligste. Uagtet den har et gammelt Brud i Toppen, og dens Fod er pløjet for nær især mod Vest, Syd og Nord, er den dog en smuk lyngklædt Høj, der tager sig godt ud. Dens Fyld er mørkt Muld. Enkelte Steder sees Brandpletter og et Lag Klæg træder enkelte Steder frem især mod Vest. En Topgravning, begyndt fra Øst, er c. 6 Al bred og 35" dyb. Da der ikke findes Klæg i Højens Nærhed maa dette være tilført længere borte fra, formodentlig fra et Kjær. Paa Højen er der plantet Fyrretræer, og en nyanlagt Plantage støder op til Højen fra Nordøst. Højen er en Pryd for Egnen og her haves en meget smuk Udsigt. [[Fredet]] Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Skiftenshøje". Græskl. i Plantage. Firkantet afpl. Gl. Brud i Top. 30 x 4½ m.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smuk rundhøj. Firkantet afpløjet. Gl. krater i top 1x4x4 m. Gl. grene på højens østside. Mål: 4x25x24 m. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs og løvtræer. Skovvej lige nord og lige vest for højen.