Skjærvad
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140105-25

Fredningsnr.
201828

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 15 m. Græs- og lyngklædt i nyplantning. Enkelte egebuske.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 25. Høj, Skjærvad Hgd. Ginnerup S. Nørre H Randers A [Skitsetegning i Sb.; 36 Al. i diam., 129" h.] Denne Høj har en meget smuk Form. Den er ikke brudt og det lader til, at den bestaar mest af Undergrundsjord. Der er ingen Steen fremtrædende i dens Bygning. Den er beplantet med Gran og er meget smuk lyngklædt. [[De ti sidstnævnte Høje [sb.nr. 24-33] ligge alle paa en nu tilplantet Højderyg, der ved sin herlige Opgrøde er en Pryd for hele Egnen. Højene, der for 10 a 15 aar siden vare synlige i næsten hele Herredet og Egnen, sees nu ikke mere over Granene [.] Højdedraget kaldes Troskastet og har flere Vejslugter.]] [[Fredet]] Bevoksning: 1981: Lyng og Løvkrat.

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 76/34; 145/33; 596/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; sb. 24-33]. Jvf. N01 596/32; 145/33 og 76/34. Diverse sagsbehandling, korrespondance m.m. imellem N01, Proprietær S. Sørensen (lodsejer) samt lærer P. Andersen (anmelder). Efter indledningsvis i 1932 at have givet mundtligt tilsagn til N01 om fredning af mindst 5 oldtidshøje beliggende på Skærvad Hovedgaards marker, trækker proprietær S. Sørensen sit tilsagn tilbage i 1934.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m. Græs- og lyngklædt i Nyplantning. Enkelte Egebuske.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 3 x 20 x 17 m. Smuk kuplet rundhøj. Tekst svarer til kort 2018-27, men ej til 2018-28. Rod ! 1) Der er smidt mange afskårne grene på højen. Nogle år på bagen. 2) Der er nyplantet til højfod. JGB 17.12.1986. HRK's målangivelse kontrolleret og fundet korrekt. 5-6 årig granplantning går helt til højfod hele vejen rundt undtagen i syd. De af HRK omtalte grene på højen ses stadig; der er dog ikke tale om nogen dynge eller et lag, snarere en jævn spredning, som vel i sig selv ikke er påtale værd, men som dog kan nævnes i forbindelse med påtale af ulovlig beplantning. Nordligt på højen står et egetræ og et lille krat af enebær. Dette samt højens mål er i god overensstemmelse med fredningsteksten til 2018:27, med hvilken der således utvivlsomt er sket forveksling i forbindelse med tinglysningen. Nyplantning samt affald påtales. Bevoksning: 1981: Lyng og Løvkrat.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet ved nyberejsningen. Bevokset med løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)