Skjærvad

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140105-15

Fredningsnr.
201841

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, langagtig fordybning i top. 15 x 10 x 2 m. På bakkekant i bøgepur.
Undersøgelsehistorie

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 15. Høj, Skjærvad Hgd. Ginnerup S. Nørre H. Randers A [Skitsetegning i Sb.; 24 Al. i diam., 76" h.] Højen er lyngklædt og findes paa den høje Nordskrænt ned mod Mølleaaen. Det formodes, at den er undersøgt, da den har en langagtig Fordybning i Toppen 4 1/2 Al bred og 21" dyb. Denne Gravning er begyndt fra Sydøst. [[Fredet]] Bevoksning: 1981: Løvtræer.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, langagtig Fordybning i Top 15 x 10 x 2 m. Paa Bakkekant i Bøgepur.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskrivelsen passer på 2018.27, men ej på 2018.41. Der må være sket en fejl! 2018:41 som afsat på fredningskort er: Smuk velbevaret rundhøj. Fladt krater på toppens S-side 2x2x0,3 m. JGB 17.12.86: Højen målt til 1,8x16x16 m. Iøvrigt som beskrevet af HRK. Der er således uoverensstemmelse mellem fredningsteksten og højens faktiske udseende. Der er næppe tvivl om, at denne høj har "sneget sig ind" i den serie af beskrivelsesforvekslinger, der omfatter højene 2018:27-29 m.fl., og at den sandsynligvis er "det manglende led" heri. Formentlig er den oprindeliige beskrivelse af nærværende høj "faldet ud", og der er derved sket en fejlidentifikation med den som nr. 27 benævnte, der ligesom denne ligger på en bakkekant. Derved har fejlindentifikationen "forplantet" sig videre gennem nr. 28 og 29 og resulteret i at "høj C" (se denne) helt meningsløst ikke er blevet fredet. Blåt kort: se 27. Mål: 1,7x12x12 m. Bevoksning: 1981: Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet ved nyberejsningen. Bevokset med en bøg, hindbærkrat mod nord, små graner på vestsiden og buske på sydsiden. Højen er delvis uden græsdække. Sydsiden uregelmæssig.