Skjærvad
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140105-20

Fredningsnr.
201838

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Langagtig høj i Ø-V, 3 x 20 x 30 m. Stort hul i top. I bøgeskov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 20. Høj, Skjærvad Hgd. Ginnerup S. Nørre H. [Skitsetegning i Sb.; 40 Al. i diam., 80" h.] Højen er noget langagtig c 40 Alen fra Øst til Vest og 25 Alen fra Syd til Nord. Dens Fod falder sammen med Skraaningen af den Bakke paa hvilken den hviler. Den er begroet med Lyng, Bøgekrat og Smaagran og det lader til, at den ikke har været brudt. [[Fredet]] Bevoksning: 1981: Løvtræer.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langagtig Høj i Ø-V. 3 x 20 x 30 m. I Bøgeskov. Stort Hul i Top.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Anselig langagtig høj. Stort hul i top max. mål 0,5x8x5 m. Bevoksning: 1981: Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med store bøgetræer - intet græsdække. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)