Skjærvad
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140105-24

Fredningsnr.
201827

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3-4 x 20 m. Smuk kuplet form. Vid udsigt. Mod N egebuske og enebær. Lyng- og græsklædt, omgivet af graner.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 24. Høj, Skjærvad Hgd. Ginnerup S Nørre H. Randers A [Skitsetegning i Sb.; 30 Al. i diam., 74" h.] Højen er beplantet og smuk lyngklædt. I Toppen har den en Fordybning, som er en Følge af Højens Forstyrrelse i Fortiden. Nu er Toppen mere jævnet og derefter er anbragt Bænke og en Flagstang. Udsigten herfra vidt omkring er betydelig og smuk. Højen betragtes som fuldstændig undersøgt. [[De ti sidstnævnte Høje [sb.nr. 24-33] ligge alle paa en nu tilplantet Højderyg, der ved sin herlige Opgrøde er en Pryd for hele Egnen. Højene, der for 10 a 15 aar siden vare synlige i næsten hele Herredet og Egnen, sees nu ikke mere over Granene [.] Højdedraget kaldes Troskastet og har flere Vejslugter.]] [[Fredet]] Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer.

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 76/34/; 145/33; 592/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; sb. 24-33]. Jvf. N01 596/32; 145/33 og 76/34. Diverse sagsbehandling, korrespondance m.m. imellem N01, Proprietær S. Sørensen (lodsejer) samt lærer P. Andersen (anmelder). Efter indledningsvis i 1932 at have givet mundtligt tilsagn til N01 om fredning af mindst 5 oldtidshøje beliggende på Skærvad Hovedgaards marker, trækker proprietær S. Sørensen sit tilsagn tilbage i 1934.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
3-4 x 20 m. Smuk kuplet Form. Vid Udsigt. Mod N. Egebuske og Enebær, Lyng- og græsklædt, omgivet af Graner.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rod! Beskrivelse passer på 41. Men ikke på kort til 27. Den på fredningskortene afsatte 2018.27 er som følger: Rundhøj med gl. NØ-SV gående grøft 1x8x2,5 m. Højen ligger på bakkekant. JGB 17.12.86: Høj 1,7x20x20 m. Toppen noget forgravet med gammelt aflangt krater ca 8x2,5x1 m stort, orienteret NØ-SV. Fredningstekstens beskrivelse af 2018:27 passer således ikke (jfr. 2018:28) men kan være resultat af en forveksling med nr. 41 (se denne). Mål: 1,8xk20x15 m. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet ved nyberejsningen. Bevokset med græs og løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)