Skjærvad
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140105-26

Fredningsnr.
201829

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 15 m. Græs- og lyngklædt i nyplantning. Mod Ø et egetræ.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 26. Høj, Skjærvad Hgd, Ginnerup S Nørre H. Randers A [Skitsetegning i Sb.; 30 Al. i diam., 79" h.] Endskjønt den [højen] er noget Flad i Toppen, kan det dog ikke siges med Vished, om den har været brudt. Nu er den smuk lynggroet og beplantet. [[De ti sidstnævnte Høje [sb.nr. 24-33] ligge alle paa en nu tilplantet Højderyg, der ved sin herlige Opgrøde er en Pryd for hele Egnen. Højene, der for 10 a 15 aar siden vare synlige i næsten hele Herredet og Egnen, sees nu ikke mere over Granene [.] Højdedraget kaldes Troskastet og har flere Vejslugter.]] [[Fredet]] Bevoksning: 1981: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer.

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 76/34; 145/33; 596/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; sb. 24-33]. Jvf. N01 596/32; 145/33 og 76/34. Diverse sagsbehandling, korrespondance m.m. imellem N01, Proprietær S. Sørensen (lodsejer) samt lærer P. Andersen (anmelder). Efter indledningsvis i 1932 at have givet mundtligt tilsagn til N01 om fredning af mindst 5 oldtidshøje beliggende på Skærvad Hovedgaards marker, trækker proprietær S. Sørensen sit tilsagn tilbage i 1934.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 15 m. Græs- og lyngklædt i Nyplantning. Mod Ø et Egetræ.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smuk rundhøj. Kartotekskortets mål passer ej på denne - men 2018.28. JGB 17.12.86: Velbevaret høj, målt til 1,8x19x17 m. Beliggende i afdrevet ca 40-årig grankultur gentilplantet for 5-6 år siden med gran (der i N ikke helt respekterer 5 m-afstanden til højfod - dog næppe påtale værd). På højen spredte egetræer. Er formentlig identisk med den som nr. 2018:28 beskrevne høj, jfr. fredningstekst til denne. Der synes således at være sket en forveksling i forbindelse med tinglysningen. Mål: 2x15x14 m. Bevoksning: 1981: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet ved nyberejsningen. Bevokset med løvtræer og krat mod vest.

Litteraturhenvisninger  (0)