Skjærvad
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140105-27

Fredningsnr.
201867

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ikke tinglyst. Høj, 3 x 17 m. V-foden noget deformeret af rævegrave.
Undersøgelsehistorie  (4)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 27. Høj, Skjærvad Hgd, Ginnerup S Nørre H. Randers A [Skitsetegning i Sb.; 26 Al. i diam., 87" h.] Den [højen] er beplantet og lynggroet, derudover er den smuk formet og ubrudt. Den er lidt langagtig fra Øst til Vest. Der findes en Lavning ved den og den er for største Delen bygt af ene Undergrundsjord. [[De ti sidstnævnte Høje [sb.nr. 24-33] ligge alle paa en nu tilplantet Højderyg, der ved sin herlige Opgrøde er en Pryd for hele Egnen. Højene, der for 10 a 15 aar siden vare synlige i næsten hele Herredet og Egnen, sees nu ikke mere over Granene [.] Højdedraget kaldes Troskastet og har flere Vejslugter.]] [[1946: Næsten udjævnet]]

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 76/34; 145/33; 596/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; sb. 24-33]. Jvf. N01 596/32; 145/33 og 76/34. Diverse sagsbehandling, korrespondance m.m. imellem N01, Proprietær S. Sørensen (lodsejer) samt lærer P. Andersen (anmelder). Efter indledningsvis i 1932 at have givet mundtligt tilsagn til N01 om fredning af mindst 5 oldtidshøje beliggende på Skærvad Hovedgaards marker, trækker proprietær S. Sørensen sit tilsagn tilbage i 1934.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Næsten udjævnet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dyregrave i højen. Højfoden mod NØ er delvist ødelagt (gammel og tilgroet skade). Græsklædt samt bevokset med et par store egetræer. Lidt krat mod nord.

Litteraturhenvisninger  (0)