Skjærvad
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140105-29

Fredningsnr.
201832

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 20 m. I tæt plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 29. Høj, Skjærvad Hgd Ginnerup S Nørre H Randers A. [Skitsetegning i Sb.; 30 Al. i diam., 81" h.] Denne Høj er ligeledes [jf. sb. 28] smukt tilgroet med Gran og unge Bøge. Der er Grund til at antage, at den endnu er ubrudt. [[De ti sidstnævnte Høje [sb.nr. 24-33] ligge alle paa en nu tilplantet Højderyg, der ved sin herlige Opgrøde er en Pryd for hele Egnen. Højene, der for 10 a 15 aar siden vare synlige i næsten hele Herredet og Egnen, sees nu ikke mere over Granene [.] Højdedraget kaldes Troskastet og har flere Vejslugter.]] [[Fredet]] Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer.

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 76/34; 145/33; 596/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; sb. 24-33]. Jvf. N01 596/32; 145/33 og 76/34. Diverse sagsbehandling, korrespondance m.m. imellem N01, Proprietær S. Sørensen (lodsejer) samt lærer P. Andersen (anmelder). Efter indledningsvis i 1932 at have givet mundtligt tilsagn til N01 om fredning af mindst 5 oldtidshøje beliggende på Skærvad Hovedgaards marker, trækker proprietær S. Sørensen sit tilsagn tilbage i 1934.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 20 m i tæt Plantage.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smuk velbevaret rundhøj. Gl. rævegrav i top. Grenaffald på højen. ikke helt nyt. JGB 86: Intet at bemærke. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med gamle løv- og nåletræer. Intet græsdække. Flere væltede træer på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)