Skjærvad
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140105-33

Fredningsnr.
201835

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 25 m. Sti mod N; sænkning mod Ø. I nåle- og bøgeskov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 33. Høj, Skjærvad Hgd. Ginnerup S. Nørre H. Randers A. [Skitsetegning i Sb.; 34 Al. i diam., 122" h.] Denne smukke Høj, der ligger sydligt i Plantagen i et smukt Parti og for Enden af en bred Spaseregang, er flad i Toppen, hvor der er Bænke og en Flagstang. Højen er smuk begroet med Gran og meget slanke Bøge. Om den er brudt vides ikke bestemt; men det antages ikke. De ti sidstnævnte Høje [sb.nr. 24-33] ligge alle paa en nu tilplantet Højderyg, der ved sin herlige Opgrøde er en Pryd for hele Egnen. Højene, der for 10 a 15 aar siden vare synlige i næsten hele Herredet og Egnen, sees nu ikke mere over Granene [.] Højdedraget kaldes Troskastet og har flere Vejslugter. [[Fredet]] Bevoksning: 1981: Løvtræer.

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 76/34; 145/33; 596/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; sb. 24-33]. Jvf. N01 596/32; 145/33 og 76/34. Diverse sagsbehandling, korrespondance m.m. imellem N01, Proprietær S. Sørensen (lodsejer) samt lærer P. Andersen (anmelder). Efter indledningsvis i 1932 at have givet mundtligt tilsagn til N01 om fredning af mindst 5 oldtidshøje beliggende på Skærvad Hovedgaards marker, trækker proprietær S. Sørensen sit tilsagn tilbage i 1934.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 25 x 4 m. Sti mod N; Sænkning mod Ø. I Naale- og Bøgeskov.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Den anseligste af højene i gruppen. En sti fører frem til og hen over højen. Smuk rundhøj. Uregelmæssig SØ-side (beskrivelsens sænkning m. Ø). Bevoksning: 1981: Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stien på højen ses ikke mere. Bevokset med bøgetræer - både gamle og nyere - heraf en mod SØ der er ved at vælte. Intet græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)