Skjærvad
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140105-40

Fredningsnr.
201836

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 20 m, på høj bakketop. Siderne noget nedskredne. Hul i top. Bevok- set med fyr i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 40. Høj Skjærvad Hgd, Ginnerup S. Nørre H Randers A [Skitsetegning i Sb.: 40 Al. i diam. [[med fod]], 18 Al. i diam. [[uden fod]], 108" h.] Den [højen] er berøvet sin Fod rundt om og dens tilbagestaaende Rest er kun 18 Alen i Gjennemsnit og er lynggroet. Højen har oprindelig været henved 40 Al i Gjennemsnit og dens Fod har da mod Nord, Øst og Syd faldet sammen med den naturlige Bakkes Helding. Der er kun to af dens Fodstene at see, hvoraf den ene staar paa sin oprindelige Plads med Syd, og den anden er udgravet og lænet op til Højens Restparti mod Nord. Højen er fra en længst forsvunden Tid brudt og forstyrret fra Sydvest; men om Brudet er dybt nok til at Undersøgelsen kan betragtes som fuldstændig er tvivlsomt. Dens Fyld er blandet og bestaar mest af Undergrundsjord. [[Fredet]] Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj paa høj Bakketop, 3 x 20 m. Siderne meget nedskredne. Hul i Top. Bevaret med Fyr i Plantage.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smuk rundhøj som beskrevet. Siderne meget stejle (gl. kreaturskader?). Rævegang i S-siden af høj. Gl. hul i top 0,2x0,6x0,6 m. JGB 9.3.87: Intet at bemærke. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med gamle nåletræer heraf flere væltede og udgåede samt løvtræer og brombærkrat - intet græsdække. Trærødderne på nordsiden af højen er blotlagte.

Litteraturhenvisninger  (0)