Skjærvad
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140105-42

Fredningsnr.
201837

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 18 m; med unge graner i plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 42. Høj, Skjærvad Hgd, Ginnerup S. Nørre H. [Skitsetegning i Sb.; 30 Al. i diam., 69" h.] Højen hviler paa en naturlig Forhøjning saaledes, at dens Fod falder sammen med Bakkens naturlige Helding mod de 3 Sider. Den er bygt af grusblandet Undergrundsjord og den har vist ikke været brudt. [[Fredet]] Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 18 m, med unge Graner i Plantage.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Aflang skovpløjet og tilplantet høj. JGNB 9.3.87: Lav, ganske velbevaret høj beliggende ud til N-vendt skråning på kanten af et lille plateau. På og omkring højen en 20-25 år gammel (nu opstammet) grankultur. Af "skovpløjningen" (= opforing) ses ved genberejsningen intet spor - på grund af sneen? Mål: 1,5x18x12 m. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formentlig fundet som beskrevet. Fuldstændig dækket af krat samt birke- og grantræer.

Litteraturhenvisninger  (0)