Fannerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140105-50

Fredningsnr.
21182

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/9 1887, købt. Høj, 6,5 x 26 m, pløjet i firkant. Hul mod S og i top. Lyngklædt i ager. Restaureret 1892.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 50. Høj, Fannerup B. Ginnerup S. Nørre H Randers A [Skitsetegning i Sb.; 42 Al. i diam., 162" h.] Højen er lyngklædt og ligger højt paa en flad Plads. Den har et Brud fra Foden mod Sydøst til henimod Midten. Dette Brud er henved 7 Alen bred. Mod Nordøst men næsten oppe paa Højens halve Højde findes en rundagtig Indgravning paa henved 6 Alen i Gjennemsnit. En tredie men lille ubetydelig Gravning findes mod Nordvest. Samtlige disse Gravninger ere ældre og ikke ret dybe, saa de kan ikke tillægges nogen videre Betydning. [[F.M. 1887]]

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM. MS.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 6½ x 26 m, pløjet i Firkant. Hul mod S og i Top. Lyngklædt i Ager.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten på toppen. Gamle sænkninger mod NØ, NV og syd. Tæt bevokset med løvtræer, bregner og lidt krat.

Litteraturhenvisninger  (0)