Sekshøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140105-55

Fredningsnr.
21186

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/10 1887, gdr. N. Frederiksen-Møller. Høj, 5 x 30 m. Af "Sekshøje". Græs med tjørn og enebær, i ager. NMI: Restaureret 1982.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 55. En af Sekshøje, Fannerup B Ginnerup S. [Skitsetegning i Sb.; 42 Al. i diam., 210" h.] [[De [sb. 51-56] ligge i to Rækker 3 i hver med Fordybninger imellem. Rækkerne ligge østlig og vestlig for hinanden eller rettere nordvestlig og sydøstlig. Den vestlige [sb. 51-53] er fredet og betegnet med Fredningsmærker.]] Denne store og meget smukke Høj [sb. 55] er klædt med en yppig Græsvækst og er ikke brudt. Den har ved sin Fod nogle Samlinger af Marksteen; men her sees ingen jordfaste Steen.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5 x 30 m. Græs med Tjørn og Enebær i Ager. Højen udbedret i 1892. FM. MS.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tæt bevokset med krat, løvtræer og brændenælder. FM-sten ikke synlig. Højfod vanskelig at se mod nord og vest.

Litteraturhenvisninger  (0)