Slemminggaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140105-78

Fredningsnr.
201843

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 30 x 4 m, med store graner i plantage.
Undersøgelsehistorie

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 78. Høj, Slemminggaard, Ginnerup S. Nørre H. Randers A. [Skitseteging i Sb.; 42 Al. i diam., 114" h.] Den [højen] har været pløjet; men er nu indtaget under Plantagen og beplantet med Naaletræer. Da den er noget flad oveni, er der Grund til at tro, at den i en forsvunden Tid har været brudt; men der er gaaet mere end en Menneskealder siden den Tid og veed ikke om noget Fund. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Nålekrat/-træer.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 30 x 4 m, med store Graner i Plantage.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smuk helt overgroet rundhøj. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med gamle graner samt løvtræer - intet græsdække.