Slemminggaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140105-79

Fredningsnr.
201844

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1 x 12 m, på høj bakke. Græs i plantage.
Undersøgelsehistorie

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 79. Plads for en Høj, Slemminggaard, Ginnerup S. Er en lille Høj, der forhen har været pløjet; men nu er den beplantet og indtaget i Plantagen. Mod Vest, Nord og Syd falder dens Fod sammen med Skraaningen af den Bakke paa hvilken den hviler. Den har vist været brudt for længe siden. [[Fredet]] Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 12 m. paa høj Bakke. Græs i Plantage.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Afsætning på 4-cm kort uden markante holdepunkter = højst unøjagtig. Flad rundhøj. Tilplantet med 20-årige graner. JGB 17.12.86: Beliggende på tungeformet, Ø-vendt bakkeknude i tæt, mørk gammel granskov uden nogen mulighed for visuel kontakt med andre pejlepunkter end det omgivende, stærkt kuperede terræn. På grundlag heraf, og ved en kombination af afstande = måling og kompaspejling, er højens position dog ændret i relation til de indbyrdes forskellige afsætninger på hhv. mb og 4 cm-kort. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Idag er området fritlagt for træer, og højen træder tydeligt frem. Det er dog vanskeligt at skelne høj fra bakke og dermed at se højens afgræsning. Bevokset med græs og lidt lavt hindbærkrat.