Slemminggaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140105-85

Fredningsnr.
21189

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.
Fredningstekst

Matr.: 7c m.fl. Høj, 2 x 12 m. Randsten ses. Bevokset med hvidtjørn i ager.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 83-86. 4 Pladser for Høje, Slemminggaard, Ginnerup S Nørre H. De ere alle [sb. 83-86] mere eller mindre udjævnede og pløjede. Især sees det tydeligt paa den østligste [sb. 83]. De bestaa alle af fin Muld og det kan ikke paavises enten de 3 vestlige [sb. 84-86] ere brudte eller ej. No [?] er lidt større end nogen af de andre som omtrent ere Ligestore. Noget længere nede ved Skjellet mellem Slemminggaard paa den ene Side og Ginnerup og Skjærvad Møllemark paa den anden findes nogle svage Spor af fordums Høje, hvoraf flere vides at være brudte i den sidste Menneskealder. [[Fredet]] [[85: Høj, 2 x 12 m.; Randsten ses.]]

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 12 m. Randsten ses. Bev. m. Hvidtjørn i Ager.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højden på højen er overvurderet. Højen er ret flad og kun 1-1½ m. høj. Bevokset med løvtræer.


Billeder

Oversigtsfoto