Benzon Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140106-21

Fredningsnr.
191890

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2-3 x 15 m. Noget ujævn overflade med nåle- og løvtræer i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 21. Høj, Benzon Skov, Gjerrild S. Nørre H. Randers A [Skitsetegning i Sb.; 26 Al. i diam., 80" a 90" h.] Her er ingen Krandssteen synlige, og der er al Rimelighed for, at denne Høj aldrig har været brudt. Den er beplantet med store Træer. Tæt op til Højen mod Nordvest findes en Lavning og ligesaa lidt længere fremme mod Nordøst. - [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2-3 x 15m. Noget ujævn Overflade med Naale og Løvtræer i Skov.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet med ujævn, konkav topflade. Bevoksning: 1980: Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget flad top. Ujævne sider. Bevokset med bøgetræer. En del nedfaldne grene rundt om på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)