Benzon Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140106-16

Fredningsnr.
191879

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 15 x 2 m. Toppen flad. I skov med nåle- og løvtræer.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 16, 17 og 18. 3 Høje, Benzon Skov. Gjerrild S. Nørre H. Randers A. [Sb.]No 16, 17, 18 ligger ligeledes [jf. sb. 15] ved Indagngen [til skoven], men lidt til venstre. De ere større end [sb.]No. 15 og især er [sb.]No 18 den største og den smukkeste. De ere vist næppe undersøgte. Dog er dette ikke let at bestemme om Høje i en Skov; thi Plantedækket enten mangler eller er eensartet og det nedfaldende Løv dækker hurtigt Brudet. De ere ikke maalte; men ere omtrent 30 Al i Gjennemsnit og 3 a 3 1/2 Alen høje. Der sees ingen Steen og der vides intet Navn. [[Fredede]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 2 m. Toppen flad. I Skov med Naale og Løvtræer.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med et enkelt meget stort nåletræ mod nord samt løvtræer. Synlig fra offentlig vej.