Benzon Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140106-18

Fredningsnr.
191881

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 20 x 3 m. Toppen flad. Spiralgang fra S til top. Nedgang mod N. I skov med løv- og nåletræer.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 16, 17 og 18. 3 Høje, Benzon Skov. Gjerrild S. Nørre H. Randers A. [Sb.]No 16, 17, 18 ligger ligeledes [jf. sb. 15] ved Indagngen [til skoven], men lidt til venstre. De ere større end [sb.]No. 15 og især er [sb.]No 18 den største og den smukkeste. De ere vist næppe undersøgte. Dog er dette ikke let at bestemme om Høje i en Skov; thi Plantedækket enten mangler eller er eensartet og det nedfaldende Løv dækker hurtigt Brudet. De ere ikke maalte; men ere omtrent 30 Al i Gjennemsnit og 3 a 3 1/2 Alen høje. Der sees ingen Steen og der vides intet Navn. [[Fredede]] Bevoksning: 1980: Løvtræer og Nålekrat/-træer.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 20 x 3 m. Toppen flad. Spiralgang fra S til Top. Nedgang mod N. I Skov med Løv og Naaletræer.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet - med nedslidt sti og konkav top. Bevoksning: 1980: Løvtræer og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stien ser ikke ud til at blive brugt mere. Bevokset med løvtræer - intet græsdække. En del nedfaldne grene rundt om på højen. Synlig fra offentlig vej.