Sneglehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140106-19

Fredningsnr.
191883

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/8 1916, Mylius Benzon. "Sneglehøj", med sneglegang til top, som er planeret. Lavning rundt om hø- jen. I top hul efter fundament til søjle, nu forsvundet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 19. Sneglehøj, Benzon Skov, Gjerrild S Nørre H Randers A. [Skitsetegning i Sb.; 40 Al. i diam., 135" h.] Denne smukke Høj har i en senere Tid faaet en vindelformet Trappegang anlagt om ad dens Sider og ovenpaa er den bleven planeret, saa den nu er ganske flad. Der er i sin Tid anbragt en Granitsøjle ovenpaa den. Det lader til at denne Søjle er fra en ældre Bygning. Der er en synlig Lavning næsten rundt om Højen. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Sneglehøj" med Sneglegang til Top, som er planeret, Lavning rundt om Højen. I Top Hul efter Fundament til Søjle, nu forsv.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sneglegangen ses ej. Hul i top (3 x 3 x 1 m.) med (1 x 0,3 m.) grøft mod Ø. Højen har kun bundbevoksning på N-siden. Den er så sårbar, at hver eneste besøgende direkte synligt nedtramper højen - berejseren inkl. *************************************** Genbesigtigelse 4.11.1986: Bundvegetation retableret; højen ikke længere erosions- eller færdselstruet. JGB Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Sneglegangen kan svagt anes. 2 store rodvæltere ved foden mod øst. Højen er tæt bevokset med grantræer på nordsiden. Store løvtræer på resten af højen. Intet græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)