Benzon Mark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140106-20

Fredningsnr.
191887

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 15 x 8 x 2 m. Græsklædt i nåleplantning.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 20. Høj Benzon M. Gjerrild S. Nørre H. Randers A. [Skitsetegning i Sb.; 20 Al. i diam., 86" h.] Højen er kun 20 Al fra Øst til Vest, da den er pløjet for nær; men den har oprindelig, som nu, været langagtig; thi uanseet at der er pløjet fra den baade mod Nord og Syd er den endnu 40 Al paa den Led. Krandsstenene er smaa 20 P Steen, der træde frem nogle Stk hist og her undtagen mod Vest, hvor de næsten ere forsvundne alle sammen. Der er Grund til at antage, at denne Høj aldrig har været brudt. Den er smuk lyngklædt. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 15 x 8 x 2m. Græskl. i Naaleplantning.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest, hvis Ø- og V-side er bortgravet i fordums dage. Hele højen er dækket af afskårne grene. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden afskårne grene. Rodvælter mod S/SV. Uregelmæssige sider. Bevokset med birke- og nåletræer.

Litteraturhenvisninger  (0)