Benzon Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140106-22

Fredningsnr.
1918113

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 17 m. Spor af gamle gravninger i top og sydside. Overfladisk grøft tværs over højen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 22. Høj, Benzon Hede, Gjerrild S. Nørre H. Randers A [Skitsetegning i Sb.; 40 Al. i diam., 136" h.] Den Rest der er tilbage mod Nord og Vest er lyngklædt. Ved x [på tegning] findes en Samling af store og mindre Haandstene, der ere udkastede af den bortførte Fyld. I Toppen sees Spor af en ældre Undersøgelse ved a [på tegning], men Gravningen har ikke naaet Bunden. b [på tegning] betegner den bortførte Deel. [[1946: Sløjfet]] Bevoksning: 2005: Nålekrat/-træer.

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløjfet. Bevoksning: 2005: Nålekrat/-træer.

1946 Sløjfet ved land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2005 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0924
KUAS, Fortidsminder

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Også gammel gravning i vestsiden. Grøft over højen i retningen nord-syd (er registreret tidligere). Ujævne sider. Meget af højen er dog endnu bevaret. Bevokset med græs, enebær og enkelte små nåletræer.

Litteraturhenvisninger  (0)