Tøthøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140106-28

Fredningsnr.
191876

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/8 1916, S.E. de Mylius Benzon til Benzon. Vestligste af "Tøthøje", 10 x 1 m, dækket af uigennemtrængelig tidselgran. NMI: .... 10 x 1 m, ikke beset, dækket .......
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 28. Tøthøj (den Vestlige). Brøndstrup B. Gjerrild S. [Skitsetegning i Sb.; 16 Al. i diam., 38" h.] Den er i sig selv kun en lille undersøgt Høj der er lyngklædt. Den ligger højt paa en afrundet Bakke, saa den tager sig større ud end den i Virkeligheden er. [[Alle tre Tøthøje [sb. 28-30] ere beplantede med Naaletræer.]] [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1916 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM. 28/8 1916.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vestligste af "Tøthøje" [sb. 28-30], 10 x 1m. (ikke beset; dækket af ugennemtrængelig Tidselgran.) [[FM. 28/8 1916]]

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lang smal højning, 1,0 x 10,0 x 6,0 m. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Ældre graner på højen - intet græsdække. Beliggende i meget tæt nåleskov.

Litteraturhenvisninger  (0)