Tøthøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140106-29

Fredningsnr.
191877

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/8 1916, S.E. de Mylius Benzon til Benzon. Mellemste af "Tøthøje", 15 x 1,5 m, dækket af uigennemtrængelig tidselgran. NMI: ...15 x 1,5 m, ikke beset, dækket .......
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 29. Tøthøj (den mellemste) Brøndstrup B. Gjerrild S. [Skitsetegning i Sb.; 24 Al. i diam., 50" h.] Den [højen] ligger paa samme høje Bakke [som sb. 28] omtrent 30 Al østligere. Den er undersøgt, lynggroet og hvad der er sagt om den vestlige Tøthøj [sb. 28] gjælder ogsaa her. [[Fredet]] [[Alle tre Tøthøje [sb. 28-30] ere beplantede med Naaletræer.]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1916 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM. 28/8 1916.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mellemste af "Tøthøje" [sb. 28-30], 15 x 1,5m (ikke beset; dækket af ugennemtrængelig Tidselgran.) [[FM. 28/8 1916]]

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Ældre graner på højen - intet græsdække. Beliggende i meget tæt nåleskov.

Litteraturhenvisninger  (0)