Tøthøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140106-30

Fredningsnr.
191878

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 20 x 0,75 m. Bevokset med store fyr og gran.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 30. Tøthøj (den østlige) Brøndstrup B. Gjerrild S. Nørre H. [Skitsetegning i Sb.; 29 Al. i diam., 37" h.] Denne Høj findes adskilt fra de to sidstnævnte [sb. 28-29] ved en Lavning. Højen er lynggroet og har Spor af Undersøgelse. Alle tre Tøthøje [sb. 28-30] ere beplantede med Naaletræer. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 x 0,75 m. Bev. med store Fyr og Gran.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med gamle fyrretræer, graner, enebær og krat. Meget vanskeligt at se højen.