Over Skoven

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140106-35

Fredningsnr.
191884

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Smuk høj, 2 x 15 m. Gl. gravning i N-fod. I kant af bøgeskov og nyplantet med nåle- og løvtræer.
Undersøgelsehistorie

1946 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overskov, "Rubakke", Høj 3 x 18 m. Sydfoden noget ødelagt. Bevoksning: 1980: Løvtræer og Nålekrat/-træer.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskrivelserne af sb. 35 og 37 ser ud til at være blandet sammen.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smuk Høj, 2 x 15 m. Gml.Gravn. i Nordford. I Kant af Bøgeskov og Nypl. m. Naal og Løv.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Gammelt krater i SØ-siden (2 x 2 x 0,3 m.). Toppen ujævn, konkav. To gamle gravninger i N-foden, hhv. 2 x 4 x 0,4 m. og 1,5 x 1,5 x 0,3 m. Bevoksning: 1980: Løvtræer og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden tilplantning. Bevokset med to store bøgetræer mod øst samt enkelte små bøge og små graner.