Benzon Hovedgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140106-54

Fredningsnr.
1918100

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 3 x 23 m, velbevaret.
Undersøgelsehistorie  (6)
1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 3 x 23 m, velbevaret.

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Benzon 2 a. Høj, 3 x 23 m

1949 Museal besigtigelse
Journal nr.: 729/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Samlesag; Sb. 40 og 52-54]. [[Supplement til fredningsrejsen.]] Ved Fredningsberejsningen af Gjerrild Sogn, Randers Nørre Herred, er følgende Høje, overset ved Fredningsberejsningen, blevet konstateret ved Besøg 26/4 1949. Numrene henfører til vedlagte Kort. 15a. [Sb. 53] Høj, 2½ x 20 m. velbevaret. 15b. [Sb. 52] Høj, 2 x 17 m. velbevaret. 17. [Sb. 54] Høj, 3 x 23 m. velbevaret. 18a. [Sb. 40] Høj, 2½ x 18 m. Nordsiden afskaaret af Banen, saa der er dannet en 1 m høj, delvis nøgen brink. Alle højene tilhører A/S Sostrup Gods, c/o Direktør Fanger, Aarhus Emballagefabrik, Aarhus. Matrikelnr. kunne ikke skaffes, da Skovrideren ikke har Matrikelkort. Therkel Mathiassen. NB. Ved Kortets 15, 16 og 18 ingen Høje.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Bevoksning: 1980: Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. En del rodvæltere har ødelagt højsiderne til alle fire sider. Højen er bevokset med en del løvtræer. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)