Stenvad Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-19

Fredningsnr.
201712

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 15 m, stor, tilgroet indgravning fra V; lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj har sin Plads paa en meget høj Bakkeryg, og der er en smuk og vidtstrakt Udsigt fra den. Selve Højen er dannet af sankede Marksteen på Størrelse som større og mindre Brostene, saa det sees tydeligt at dens Bygningsmateriale er fra de nærmeste omkringliggende Marker. Den har været brudt to Gange formodentlig med større Mellemrum. Det ældre Brud er betegnet med b [på tegning] og er i Midten. Det yngre Brud er fra Foden mod Vest og er betegnet med a [på tegning]. Der er Grund til at antage, at begge Brudene naa til Højens Bund. Der er ingen Krandsstene; men Stenene ere stillede dækviis ikke alene om dens egentlige Fod; men ogsaa ned paa den naturlige Bakkes øverste Kant. [[1946: Hellerne tilgroede, 15 m br., 1,75 m h.; F.M. 1946.]] Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 m i Diameter, 1,75 m høj, stor tilgroet Indgravning fra V; lynggroet i Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Indgravning fra vest (8x7x1 m). Mål: 1,6x15x15 m. Bevoksning: 1980: Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)