Steenvad
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-15

Fredningsnr.
201710

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl. 5/9 1887, købt. Runddysse, 9 m i diameter, randsten: 5 stående, 9 væltede; kammer af 5 bære- sten, 1 dæksten (ikke særlig stor) og 2 par gangsten i SØ, kammeret er 6- kantet; græsgroet i ager. Restaureret 1892.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Dysse findes lidt nordligere end [sb.]No 2 og ligger ligesom denne nær ved Heldingen ned mod Knebbelbækken. Dyssen er ikke videre fremtrædende, hvilket tildeels har sin Grund deri, at Overliggeren er gleden ned mod Øst. De 3 større Bærestene have en Højde (have en Højde) over over Kammerets nuværende Bund af 41-45", hvorimod de to mindre Bærestene mod Øst ere 21 Tom lavere; men inde i selve Kammeret findes 2 Stene, som have udfyldt de manglende 21", og da Maalet passer i alle Maader, saa kan det ikke fejle, at her er det sjældne Tilfælde, hvor Bærestenene ere (øgede) af to Lag. Dette er saa meget mere mærkeligt, som Egnen omkring er rig paa store Stene. Da Kammerets Bund er fyldt med Steen og Jord, er det ikke nemt at bestemme Bærestenenes virkelige Højde. Krandsstenene ere ikke alle tilstede og de med v. [på tegning] betegnede ere væltede ud. [[F.M. 1887. M.S.]] [[Restaureret 1892]] [[1946: Uforandret. Randsten: 5 staaende, 9 væltede.]] Bevoksning: 1980: Græs.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 9 m i Diameter, Randsten: 5 staaende, 9 væltede; Kammer af 5 Bæresten, 1 Dæksten (ikke særlig stor) og 2 Par Gangsten i SØ, Kammeret er 6-kantet; græsgroet i Ager (restaureret 1892). [[F.M. 1887. M.S.]]

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
De 2 Ø bæresten mangler - overligger derfor nedpløjet. Marksten (gl. mosgroede) i kammer. Mål: 2x9x9 m. Bevoksning: 1980: Græs.

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flot lille dysse med nedstyrtet dæksten. Græsklædt samt bevokset med to buske i kammeret. FM-sten ved gangen.

Litteraturhenvisninger  (0)