Brønninghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-30

Fredningsnr.
201717

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Brønninghøj", 2,2 x 18 m; i midten en stor sænkning, 6 x 7 m, 1,2 m dyb, i N-side en anden gravning, begge tilgroede. Lyngklædt i overdrev.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen har ingen Krandsstene og der er yderst faa Stene i dens Fyld, ligesom Jorden der omkring i det hele taget er fattig paa Steen. Højen har oprindelig været 28 Al i ]Omkreds[ Gjennemsnit; men dens Højde kan ikke nøjagtigt bestemmes, da den er saa gjennemgravet, at man ikke med Sikkerhed kan paavise en eneste Plet af dens oprindelige Overflade. Det største Brud har den i Midten, idet her findes et Hul, som er 14 Al fra S-N og 15 Al fra Ø-V. Hullet er endnu, skjønt gammelt, næsten ligesaa dyb som Højen er høj, og her seer man i Bunden, at Højens Midtpunkt er en Steenhob. Man kjender intet Fund. [[1946: I Midten en stor Sænkning, 6x7 m st., 1,2 m dyb, tilgroet; i N-Siden en tilgroet Gravning; F.M. 1946.]] Bevoksning: 1980: Græs.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Brønninghøj", Høj, 18 m i Diameter, 2,2 m høj; i Midten en stor Sænkning, 6 x 7 m stor, 1,2 m dyb, i N-side en anden Gravning, begge tilgroede. Lyngklædt i Overdrev.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. 5 rævegange i østsiden. Gl. gravninger i nordside (4x2x0,3 m). Bevoksning: 1980: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget ødelagt af bl.a. rævegrave og gamle gravninger. Bevokset med gyvler og nåletræer mod nord og øst.

Litteraturhenvisninger  (0)