Hedegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-27

Fredningsnr.
201716

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 20 m; i midten en nu tilgroet udgravning, 7 m lang fra N til S, 3 m bred, 1,6 m dyb; lyng- og gyvelklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen er smuk lynggroet og tager sig godt ud i Frastand; men kommer man nærmere, saa sees det straks, at her kun er Resten af en Høj, der er fuldstændig undersøgt og ødelagt; thi i Midten har den et Hul, som fra Øst til Vest er 12 Alen og fra Nord til Syd 15 Alen samt 3 Al 10" dybt. Undersøgelsen kan ingen huske og der vides ikke Fund eller Navn. Fra Hullet er Jord og Stene kastet ned ad Højens Sider, og i Tidens Løb er der vist ogsaa samlet Markstene til, saa det nu ikke er nemt at opgive Højens Maal. Højen har i sin Tid havt mindre Krandsstene og en indvendig Steenhob af henved 2 Al høj. Den hviler paa en lav Bakkekam med Helding mod Sydøst og Syd. [[1946: Hullet er 7 m i N-S., 3 m i Ø-V., 1,6 m dybt, tilgroet. F.M. 1946.]] Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 m i Diameter, 2 m høj; i Midten en nu tilgroet Udgravning, 7 m lang fra N til S, 3m bred, 1,6 m dyb, lyng-og gyvelklædt, i Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Højen ligger på en lille naturlig bakke der er stærkt afpløjet i kant - samt med kunstig rævegrav mod SV. Forholdet bakke - høj er lidt vanskelig at gennemskue p.g.a. jorden fra det store krater. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kunstig rævegrav ses ikke. To store sten mod NØ. Hullet i toppen har udgang mod SØ. Bevokset med gyvler, egetræ og lidt krat.

Litteraturhenvisninger  (0)