Trangenshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-38

Fredningsnr.
20188

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Kælderanlæg, Nyere tid (dateret 1886 - 1886 e.Kr.)

Bygning, Nyere tid (dateret 1886 - 1886 e.Kr.)

Fredningstekst
Tidligere C-høj tinglyst 1987 med følgende tekst ************************************* Høj, "Trangenshøj", 2,5 x 23 m. Overfladen ujævn og forgravet. I centrum meterdybt krater med åbning ud i den sydlige højside. Mod Ø er noget af højsiden bortgravet og mod N skæres højfoden af landevej. I græs.
Undersøgelsehistorie  (13)
1840 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kartoffelkuler gravet ind i højen.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen har vist faaet sit Navn af at den ligger inde ved en snæver Dalsnoning; thi Navnet Trangen udtrykte ligesom Smøgen, Smougen og Snevring en smal indeklemt Færdsel. Hvad selve Højen angaar, da har den i sin Tid været anseelig med et Gjennemsnit af 44 Alen og ikke lidt over 100" høj; men nu er den ganske ruineret. I Midten har den et Hul, som er 20 1/2 Alen i Gjennemsnit og temmelig dybt. Man seer her, at Højen er bygt af Gruus og næsten ene Undergrundsjord. Mod Syd findes en Række Kartoffelkuler, og derved er det blevet synligt , at dens Krandsstene ere dybt inde, eller at Fylden er kastet langt ud over dem. Der er for faa Aar siden bygt et Huus tæt op til Højen, og ved a [på tegning] er bygt et Udhuus ind i Højen. Ved b [på tegning] har Ejeren bygt sig en Kjælder ind i Højen. Man vil paastaa, at den først er undersøgt for c 40 Aar siden [c.1840] og at der ikke er gjort noget Fund dengang eller siden efter. [[1946: Ø-Siden helt bortgravet, her et Hus og en Mødding inde i Højsiden; i Midten en stor Sænkning, gaaende ud mod S.; V- og S-Siden helt omrodet, kun delvis tilgroet; N-fod afskaaret af Landevejen; Frigivet 1946.]] Bevoksning: 1981: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer.

1946 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2018:8, Status: C.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Trangenshøj", tidligere 30 m i Diameter, 2,5 m høj, nu helt ødelagt; Ø-siden bortgravet, her et Hus og en Mødding ind mod Højen; i Midten en stor, tilgroet Sænkning, aaben ud mod S; V og S-siderne helt omrodede, kun delvis tilgroede; N-fod afskaaret af Landevej; lyng- og gyvelklædt.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Forgravet anselig høj med hus mv. ind til højen. Helt uregelmæssig overflade. Af friske skader: lidt kreaturnedtrampning (1 m bred zone) af højfoden mod øst. Der er så meget tilbage af højen, at den bør fredes - ligesom den burde restaureres p.g.a. beliggenhed ved off. veje. 21.10.86. M.B. og JGB: Høj 2,5x23 m, i midten meterdybt krater som beskrevet i fredningstekst. Fredes. Mål: 2x14x14 m. Bevoksning: 1981: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer.

1987 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kopi af tinglyst fredningsdokument, kort samt div. korrespondance i forb. med fredning af "Trangenshøj". Jvf. SNS F. 53-3091. Modtaget på N01 d. 1/7 1987.

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-3091
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Trangenshøj" 2,5 x 23 m. Overfladen ujævn og forgravet. I centrum meterdybt krater med åbning ud i den sydlige højside. Mod Ø er noget af højsiden bortgravet og mod N skæres højfoden af landevej. I græs.

1987 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-3091
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Der er dog ca. 4 m. fra højen til huset. Desuden ses ingen mødding og ingen kreaturskader. Ingen nye skader på højen. Bevokset med løvtræer og krat.

Litteraturhenvisninger  (0)