Bruunhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-45

Fredningsnr.
20189

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
NM B 4183.

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Brunhøj", 2,50 x 18 m. Flad top. Græsklædt. (tidl. C-høj).
Undersøgelsehistorie  (12)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj har, som Tegningen viser, mistet omtrent 4 Al mod Syd. Resten, 24 Al i Gjennemsnit er pløjet saa nær, at Foden er borte. Desuden er der gravet en Kreds rundt om dens Top, saa der staar kun en Rest i Midten paa 8 Alen; men paa denne Rest sees Spor af, at Højen en Gang i længst forsvunden Tid har været undersøgt. De Rester, som nu findes, ere lyngklædte. Der vides ikke om noget Fund i den, og det er ret mærkeligt, at den er bygt af en meget fast og klægagtig Jord, endskjønt Marken deromkring er meget sandet. Fra Højen haves en vidtstrakt Udsigt især mod Øst og Sydøst. [[1946: Helt omrodet, næppe nogen Del af den opr. Overflade bevaret. Frigivet 1946. Undersøgt 1888 af J. Jensen (B. 4183.).]] [[Fredet j.nr. F. 3126/71]] Bevoksning: 1981: Græs.

1888 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb. 14.01.07-45. NM B 4183. Høj. Brunhøj. Undersøgt 1888 af J. Jensen. Herfra NM B 4183. Beretning om en delvis Undersøgelse af "Brunhøj" paa Glæsborg Mark. (Hertil en Grundplan af Højen.) Udgravningsberetning af Juni 1888 fra Lieutenant J. Jensen, Grenaa, modtaget på N01. Sagen vedlagt: Korrespondance af d. 23/6 1888 ml. J. Jensen, Grenaa, og N01.

1946 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2018:9, Status: C.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Brunhøj", opr. 18 m i Diameter, 2,5 m høj, nu staar kun den midterste Del, helt omrodet, saa næppe nogen Del af den oprindelige Overflade er bevaret; græsgroet i Ager. (Udgravet 1888; Fund i Nationalmuseet).

1971 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F. 3126/71
Uspecificeret institution

1973 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1973 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brunhøj, 2,50 x 18 m. Flad top. Græsklædt.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smuk, velformet rundhøj, der rejser sig med stejle sider. NB! Den er så "pæn" at jeg har en forfremmelse af, at den er kraftig restaureret. Kan det passe? Mål: 2,5x15x15 m. Bevoksning: 1981: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mange dyregrave i foden hele vejen rundt har medført udposninger på højen. Bevokset med hindbærkrat.

Litteraturhenvisninger  (0)