Tvillingehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-60

Fredningsnr.
201869

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Kulturlag, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Jvf. DJM 2505.

Fredningstekst
Tinglyst tekst 2001: Høj, en af "Tvillinghøje", 18 x 20 m stor og ca. 1,2 m høj, største længde i N-S Meget udflydende. I skov.
Undersøgelsehistorie  (10)
1886 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Disse to Høje [sb. 59-60] ligge tæt ved hinanden og seete fra Nord eller Syd tage de sig ud som Tvillinghøje. Det er kun faa Aar siden de bleve pløjede for første Gang, og man stødte da med Ploven mod en Masse Urner; men da ingen viste dem nogen Interesse, saa ødelagdes de alle. Man seer endnu Spor af Urnerne og Krandsstenene, som kun har været smaa, og ligge nu spredte hist og her af Plov og Harve. Da Hovedmassen er fiint Flyvesand, som nu kastes ud i Vinden, vil deres Plads snart være tom. [[Da alle 3 Høje [sb. 59-61] for Tiden ere besaaede med Korn, saa maalte jeg ikke deres Højde eller Gjennemsnit.]]

2001 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2893
Djurslands Museum

2001 Museal prøvegravning
Journal nr.: 2505
Djurslands Museum
Bevilling til prøvegravning af et areal i og uden for fredningszonen omkring Tvillingehøj. Selve højene har journalnr. DJM 2893. Felterne viste at sandslugtsdækkede marker med kulturrester fra ældre og yngre bronzealder. Fredningszonen bidrager derfor til at bevare en bid af det udstrakte, sandflugtsdækkede oldtidslandskab ved Glesborg.

2001 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: P. 2944/94
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2001 Tinglysning
Journal nr.: 2001-6111-0729
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget udflydende. Bevokset med birketræer og krat.

Litteraturhenvisninger  (0)