Mellem Fanghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-65

Fredningsnr.
20181

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Mellem Fanghøj", 1,5 x 12 m; N-fod i gammel grusgrav, toppen noget affladet; har tidligere været pløjet, nu i granplantage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] har fra ældre Tid et lille ubetydeligt Hul i Toppen, som ikke kan være Spor af en fuldstændig Undersøgelse. Højen er pløjet nogle Gange i de sidste Aar og er derved noget udjævnet. Da Ejeren har gjort et Fund, som nedenfor er beskrevet, i den østre Fanghøj [sb. 66], saa agter at lade Mellem Fanghøj nøjagtig undersøge. [[1946: Tidl. pløjet, nu i Plantage. 12 m br., 1,5 m h., N-fod i gl. Grusgrav, Top noget affladet. F.M. 1946.]] Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer.

1886 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Mellem Fanghøj", 12 m i Diameter, 1,5 m høj; N-fod i gammel Grusgrav, Toppen noget affladet; har tidligere været pløjet, nu i Granplantage.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Affaldet - tidligere pløjet rundhøj. Ved N-foden gl. grusgrav 2x4x4 m. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med løvtræer. Østsiden står uden græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)