Øster Fanghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-66

Fredningsnr.
20182

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Østre Fanghøj", 2 x 12 m; stort, tilgroet brud fra SØ-foden gennem centrum omtrent til NV-siden; lynggroet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (9)
1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen har hidtil været lynggroet, og de Rester, som endnu sees uden nyere Dækning, ere endnu dækkede af Lyng. Sidste Sommer gav et par Drenge sig til at grave i Højen og naaede ned til Gravkammeret eller rettere Gravkisten. Saaledes henstod Højen indtil dette Foraar, da Ejeren syntes, at han havde Brug for Stenene. Gravningen blev da fordybet og Højens indre Steenhob fjernet, hvorved Kammeret, som bestod af 7 Stene, blottedes. Af Stenene vare 4 omtrent 1 Alen lange og og flade, medens 3 vare lidt mindre og mere rundagtige. Gravkisten indeholdt en stor Deel brændte Been baade større og mindre Stumper og deriblandt fandtes en Kniv af denne Form [tegning af ragekniv, yngre bronzealder] og en Naal med en lille tynd Guldstrimmel lagt om 3 Gange ved g [på tegning]. Disse to Gjenstande følge hermed. [[1946: 12 m br., 2 m h., stort, tilgroet Brud fra SØ. gennem Centrum omtr. til NV.-siden. F.M. 1946.]] Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Østre Fanghøj", 12 m i Diameter, 2 m høj; stort, tilgroet Brud fra SØ-foden gennem Centrum omtrent til NV-siden; lynggroet i Plantage.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj som beskrevet, dog synes det tilgroede krater nu nærmere som en nedgravning i top, stør: 1,2x4x7 m. I stedet for grøft fra fod til top. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)