Kongehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-68

Fredningsnr.
20184

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Befæstning, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, fladt, tilgroet hul i top; 15 m i diameter, 2,5 m høj; den østlige fjerdedel, som lå på Selkær Mark, helt sløjfet af tyskerne, i hvis fæstnings- værker højen indgik; resten uskadt, med skæmmet af en mængde murbrokker i store dynger på top og N-side. Træbevokset i læhegn.
Undersøgelsehistorie  (9)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Bakkekammen øst for Laen ligger en Række af Kongehøje, de saakaldte Selkjærhøje, deraf ere de 5 nordligste [sb. 68-72] paa Laen Mark eller dog i Skjellet. Den her beskrevne er den nordligste i Rækken. I Toppen har den et Hul paa 8 Alens Vide; men nu er det kun nogle faa ]Alen[ Tommer dybt. Desuagtet er der ingen Tvivl om, at denne Høj i sin Tid er fuldstændig undersøgt. Den er lyngklædt og tager sig godt ud, ligesom den ogsaa er synlig vidt og bredt, og Udsigten fra den er meget smuk. [[1946: 15 m br., 2½ m høj, Hullet i Toppen tilgroet. Indgik i tyskl. Befæstningsanlæg, hvorved den østl. 1/4 (i Selkær) helt er sløjfet. F.M. 1946.]] [[restaureret 100/57]] Bevoksning: 1981: Græs.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, fladt, tilgroet Hul i Top; 15 m i Diameter, 2½ m høj; den østlige Fjerdedel, som laa paa Selkær Mark, helt sløjfet af Tyskerne, i hvis Fæstningsværker Højen indgik; Resten uskadt, men skæmmet af en Mængde Murbrokker i store Dynger paa Top og N-side [fodnote:] Hvem skal rydde dem bort? Træbevokset i Læhegn. [[J.Nr. 883/46]] [[restaureret 100/57.]]

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 883/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal restaurering
Journal nr.: 100/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smuk rundhøj, affald fjernet - restaureret. Bevoksning: 1981: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden murbrokker. Bevokset med græs og et enkelt løvtræ. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)