Kongehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-69

Fredningsnr.
20185

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj i skel til Selkær matr.nr. 5b, Kastbjerg sogn; 3,5 x 15 m, den østlige 1/4 på Selkær Mark, resten på Laen Mark. Centralt har tyskerne ved fæstnings- anlæg gravet et hul, 2,5 m i diameter, 1,5 m dybt, hvorfra en gang ud til SØ-foden, 3/4 m bred, 1,5 m dyb; græsgroet i læbælte. Matr.nr. 5b, Selkær: Høj i skel til matr.nr. 3a af Laen, Glæsborg sogn.
Undersøgelsehistorie  (9)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[[Paa Bakkekammen øst for Laen ligger en Række af Kongehøje, de saakaldte Selkjærhøje, deraf ere de 5 nordligste [sb. 68-72] paa Laen Mark eller dog i Skjellet.]] Denne Høj er ogsaa [jf. sb. 68] lyngklædt og har betydelige Gravninger, nemlig en ældre mod Sydvest ved a [på tegning] og en samtidig mod nordøst ved b [på tegning], samt en større og gl Gravning i Toppen paa 9 Alen Gjennemsnit og 47" dyb, saa der er ingen Tvivl om, at den ligesom de andre Nabohøje [sb. 68, 70-72] er fuldstændig udplyndret. Der vides ikke om noget Fund og selv de yngste Brydninger ere ældre end nogen nulevende kan huske. [[ 1946: 15 m br., 3½ m h. I tysk Fæstning: Centralt et Hul, 2½ m br., 1½ m dybt, derfra en Gang ud til SØ-Siden, 3½ m br., 1½ m dyb. F.M. 1946.]] [[restaureret 100/57]] Bevoksning: 1981: Græs.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 m br., 3½ m høj, den østlige Fjerdedel paa Selkær Mark, Resten paa Laen Mark; Centralt har Tyskerne ved Fæstningsanlæg gravet et Hul, 2½ m i Diameter, 1½ m dybt, hvorfra en Gang ud til SØ-foden, 3/4 m bred, 1½ m dyb [fodnote: Hvem skal udbedre det? græsgroet i Læbælte. [[J.Nr. 883/46]] [[restaureret 100/57]]

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 883/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal restaurering
Journal nr.: 100/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smuk rundhøj - restaureret, omtalte hul dækket. Mål: 2,5x15x15 m. Bevoksning: 1981: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flot, rund høj. Bevokset med hindbær. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)